Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

6 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet

7 Yttrande om samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den verksamhetsförlagda utbildningen

8 Rapportering ej verkställda beslut, kv 3, år 2014