Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2013-04-09

Sammanträde 2013-04-09

Datum
Klockan
18:00
Plats

5 Nestors FoU chef Britt Almberg informerar om Nestors verksamhet. Vård- och omsorgsstyrelsen är inbjuden

6 Presentation av metod för kvalitetsuppföljning, Dnr 13FNÄ/39 Beslutsärende Sida

8 Tillägg till befintliga interna avtal gällande bemanning i särskilt boende; Dnr 13FNÄ/40 33

9 MAS riktlinje för risk och avvikelsehantering i kommunal hälso och sjukvård, Dnr 13FNÄ/33 35

12 Delgivningar och delegationer

§24 Information från Nestor FoU

§25 Presentation av metod för kvalitetsuppföljning

§26 Avtalsuppföljning Djuröhemmet 2013

§27 Tillägg till befintliga interna avtal gällande bemanning i särskilt boende Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut Nämnden godkänner tillägget enligt förvaltningens förslag, det vill säga att sjuksköterska skall finnas i boendet dygnet runt.

§28 MAS Riktlinje för risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

§29 MAS Riktlinje för anmälan enligt Lex Maria

§30 Avdelningen informerar

§31 Delgivningar och delegationer

§32 Lust ­ och glädjetävling för särskilt boende, demensdagvård och öppen seniorverksamhet 2013

§33 Utbildningsdag för finansieringsnämnden för äldreomsorg