Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2013-09-03

Sammanträde 2013-09-03

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stora sammanträdesrummet (Kanholmsfjärden), Skogsbo 3

5 Information av Värmdö Kooperativa hemtjänst

Beslutsärende

6 Delårsrapport, budgetuppföljnings-prognos 2, år 2013, Dnr 12FNÄ/92

7 Förslag till yttrande om granskningsrapport "Demensvården-uppföljning av tidigare granskning", Dnr 13FNÄ/78

9 Framtidens äldreliv och äldreomsorg i Värmdö kommun, Dnr 13FNÄ/24

10 Remiss av Gång- och cykelplan för Värmdö kommun, Dnr 13FNÄ/76

11 Avdelningen informerar

12 Delgivningar och delegationer

13 Övriga ärenden

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (346 kb)

§46 Information av Värmdö Kooperativa hemtjänst

§47 Delårsrapport, budgetuppföljningsprognos 2, år 2013 för finansieringsnämnden för äldreomsorg

§48 Förslag till yttrande om granskningsrapport "Demensvården ­ uppföljning av tidigare granskning"

§49 Uppdrag om revidering av mål

§50 Framtidens äldreliv och äldreomsorg i Värmdö kommun

§51 Remiss av Gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§53 Delgivningar och delegationer