Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2013-10-15

Sammanträde 2013-10-15

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

17.00 Koalitionen i Kanholmsfjärden och 16.30 Oppositionen i Ingaröfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Rapportering av beslut, ej verkställda inom tre månader, kvartal 3, 2013, Dnr 13FNÄ/72

6 Fastställande av mötesplan för år 2014, Dnr 13FNÄ/99

7 Rapport om utfall av åtgärder för att komma till rätta med prognostiserat underskott i BUP1, Dnr 13FNÄ/81

8 MAS Riktlinje för risk inventering och förebyggande arbete kring fallskador, Dnr 13FNÄ/92

9 Kvalitetsuppföljning Daghöjden 2013, Dnr 13FNÄ/86

10 Förenklad modell för hemtjänstpeng år 2014, Dnr 13FNÄ/108

11 Avdelningen informerar

13 Delegationer

14 Övriga ärenden

Monica Fransson Gulmarkerade ärenden är stängda för allmänheten. Gustavsberg Ordförande Elisabeth Dingertz, (M)