Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-09-02

Sammanträde 2014-09-02

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Delårsbokslut, 13FNÄ/71

6 Förslag till internkontrollplan år 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 14FNÄ/105

7 Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen, 14FNÄ/14

8 Behov av nytt särskilt boende i Brunn, 14FNÄ/104

FNÄ
Monica Fransson
Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 KSL- rekommendation om att teckna överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner, 14FNÄ/96

10 Anslutning till BPSD-registret, 14FNÄ/108

11 Rapportering ej verkställda beslut, kv 2, år 2014

12 Överenskommelse gällande förlängning av avtal gällande drift av det särskilda boendet Ljung

13 Överenskommelse gällande förlängning av avtal gällande drift av Slottsovalens vårdboende

§2 Godkännande av dagordning

§4 Justeringens tid och plats

§5 Delårsbokslut, 13FNÄ/71

§6 Förslag till internkontrollplan år 2014 för finansieringsnämnden för äldreomsorg, 14FNÄ/105

§7 Riktlinjer för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen, 14FNÄ/14

§8 Behov av nytt särskilt boende i Brunn, 14FNÄ/104

§9 KSL- rekommendation om att teckna överenskommelse om kostnadsfördelning av läkemedel och läkemedelsnära produkter mellan Stockholms läns landsting och länets kommuner, 14FNÄ/96

§10 Anslutning till BPSD-registret, 14FNÄ/108

§11 Rapportering ej verkställda beslut, kv 2, år 2014

§12 Överenskommelse gällande förlängning av avtal gällande drift av det särskilda boendet Ljung

§13 Överenskommelse gällande förlängning av avtal gällande drift av Slottsovalens vårdboende