Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för äldreomsorg > Sammanträde 2014-11-25

Sammanträde 2014-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Gustavsgården, samlingssalen.

Partierna disponerar rum för gruppmöte: Koalitionen, kl 17.00 i Gustavsgården, samlingssal Läs mer...en.
Oppositionen, kl 17.00, Gustavsgården, sälllskapsrum.
Efter nämndmötet intas en måltid i terapin, Gustavsgården.

6 Ansökan om verksamhetsbidrag Guldkanten, !4FNÄ/135

7 Antagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av drift av särskilt boende och demensdagvård för äldre på Ljung, 14FNÄ/142