Din position: Hem > Värmdö kommun > Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2017-05-23

Sammanträde 2017-05-23

Datum
Klockan
09:30
Plats
Kanholmsfjärden

1 Avdelningen informerar

*Små avlopp
*Info om breddning

2 KOPPARMORA 2:92

Bygglov och marklov i efterhand, fråga om byggsanktionsavgift
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 BARNVIK 1:193

Ansökan om bygglov för gruppbyggda enbostadshus med tillhörande garage

4 DJURÖ 4:84

Förhandsbesked för bygglov för uppförande av två enbostadshus med avseende på styckning (två nya tomter)

5 MALMA 18:1

Ansökan om strandskyddsdispens för ändrad dragning av befintlig tillfartsväg