Din position: Hem > Värmdö kommun > Rådet för funktionshinderfrågor > Sammanträde 2018-01-16

Sammanträde 2018-01-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Baggensfjärden

1 Information om Laholmsmodellen

2 Tillgänglighetsinventering av sporthallar

3 Kommunalisering av hemsjukvården

5 Status på Lex Sarah-anmälan

7 Information om utbildning av biståndshandläggare

8 Information om kvalitetsledningssystem