Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-03-27

Sammanträde 2013-03-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
Teatersalongen, Folkets Hus, Gustavsberg

1 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

6 Information om revisorernas arbete

7 Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)

8 Val av ersättare i regionala skärgårdsrådet (S)

9 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

10 Anmälan av politisk sekreterare (S)

11 Anmälan av politisk sekreterare (M)

12 Befrielse från uppdrag som ledamot i samhällsplaneringsnämnden samt nyval (S)

13 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (M)

14 Befrielse från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden samt nyval (S)

15 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som nämndeman samt nyval (SD)

16 Framställan av interpellationer

18 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

19 Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)

20 Svar på motion om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys (C)

21 Svar på motion om kommunala återvinningsstationer (S)

23 Svar på motion - Unga i Värmdö behöver någonstans att bo (S)

24 Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (172 kb)

§44 Ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Länsstyrelsens beslut noteras.

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har utsett Filip Joelsson (MP) till ny ledamot efter Yvonne Blombäck (MP). Till ersättare har Fredrik Alzén (MP) utsetts.

Ersättare för miljöpartiet (MP) blir:

Anneli Rönnblom (MP)

Agneta Ericsson (MP)

Fredrik Alzén (MP)

Handlingar i ärendet

Länsstyrelsens beslut 2013-02-12.

Sändlista

Personalavdelning

Valpärm

Kommuntorget/Troman

____________

§45 Svar på frågor

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Frågorna 1 – 2 är besvarade.

Ärendebeskrivning

Följande frågor har inlämnats till dagens sammanträde:

1. Fråga till kommunfullmäktiges presidium angående enkla frågor från Henrik Paulsen (-).

2. Fråga angående utbildningsstyrelsens begäran om återföring av s.k. AFA pengar till skolans verksamhet – Annika Andersson Ribbing (S) till KSO Monica Pettersson (M).

____________

§46 Svar på interpellationer

Kommunfullmäktiges beslut

Följande interpellationer är besvarade:

 1. Interpellation från Johnny Tedenfors (S) m.fl. Om vart tar våra hästar vägen på ålderns höst till Bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M).
 2. Interpellation från Johnny Tedenfors (S) m.fl. Kan vi lita på att alla butiker drar tillbaka felmärkta varor till Bygg-,miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M).

  Följande interpellationer bordläggs:

  1. Interpellation från Hans Lindqvist (C) om uppvaktning hos regeringen för att stoppa broavgifter på Skurubron till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).

  Sändlista

  KF

  ____________


   

§47 Information om revisorernas arbete

Kommunfullmäktiges beslut

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Lars Åhman informerar kommunfullmäktige om hur revisorernas arbete genomförs.

____________

§48 Val av ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg (M)

12KS/0279

Kommunfullmäktiges beslut

Kerstin Moberg-Öhman (M) väljs till ny ersättare i finansieringsnämnden för äldreomsorg.

Ärendebeskrivning

Britt-Marie Skoglund (M) har tidigare befriats från ovanstående uppdrag.

Handlingar i ärendet

Avsägelse 12-11-15.

Sändlista

Kerstin Moberg-Öhman (M)

Personalavdelningen

Kommuntorget/Troman

Valpärm

____________

§49 Val av ersättare i regionala skärgårdsrådet (S)

13KS/0023

Kommunfullmäktiges beslut

Hans Östman (S) väljs till ny ersättare i regionala skärgårdsrådet.

Ärendebeskrivning

Lars Bryntesson (S) har tidigare befriats från ovanstående uppdrag.

Handlingar i ärendet

Avsägelse 2012-12-03.

Sändlista

Hans Östman (S)

Regionala skärgårdsrådet

Kommuntorget/Troman

Personalavdelningen

Valpärm

____________


 

§50 Val av ersättare i utbildningsstyrelsen (M)

Dnr 13KS/0095

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning

Bengt Engelberg (M) har befriats från ovanstående uppdrag.

Handlingar i ärendet

Avsägelse 2013-01-28.

Sändlista

KF

____________


 

§51 Anmälan av politisk sekreterare (S)

13KS/0026

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Pär Simon Marguelis (S) förordnande som politisk sekreterare (12%) upphör den 31/3 2013.

Malin Wennberg (S) avsäger sig 20 procent av sitt arvode som politisk sekreterare. Och arbetar därmed 50% som politisk sekreterare.

Mikael Lindström (S) anmäls som ny politisk sekreterare på arvode om 32 procent från och med den 1 april 2013.

Handlingar i ärendet

Avsägelse.

Sändlista

Personalavdelningen

Pär Simon Margulies (S)

Mikael Lindström (S)

Malin Wennberg (S)

Kommuntorget/Troman

Personalavdelningen

Valpärm

____________


 

§52 Anmälan av politisk sekreterare (M)

13KS/0026

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Lars Melins förordnande som politisk sekreterare för moderaterna upphör den 31 mars 2013.

Peder Westerlund (M) anmäls som politisk sekreterare för moderaterna på 98 % från och med den 1 april 2013.

Handlingar i ärendet

Avsägelse.

Sändlista

Lars Melin (M)

Peder Westerlund (M)

Personalavdelningen

Kommuntorget/Troman

Valpärm

____________


 

§53 Befrielse från uppdrag som ledamot i samhällsplaneringsnämnden samt nyval (S)

Dnr 13KS/0193

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Mona Rudenfeldt (S) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Nyval bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Mona Rudenfeldt (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-10.

  Sändlista

  Mona Rudenfeldt (S)

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  Valpärm

  SPN

  KF

  ____________
   

§54 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (M)

Dnr 13KS/0097

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Erik Pettersson (M) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Nyval bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Erik Pettersson (M) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-11.

  Sändlista

  Erik Pettersson (M)

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  Valpärm

  KF

  ____________


   

§55 Befrielser från uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden samt nyval (S)

Dnr 13KS/0194

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Anna Hellgren Westerlund (S) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Ulla Olausson (S) väljs till ny ersättare i överförmyndarnämnden.

  Ärendebeskrivning

  Anna Hellgren Westerlund (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-12.

  Sändlista

  Anna Hellgren Westerlund (S)

  Ulla Olausson (S)

  Kommuntorget/Troman

  Personalavdelningen

  Valpärm

  KF

  ____________


   

§56 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som nämndeman samt nyval (SD)

Dnr 13KS/0195

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Rosana Asplund (SD) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Ulla-Britt Vegelow (SD) väljs till ny nämndeman.
 3. Beslutet expidieras till Länsstyrelsen för utseende av ny ledamot (SD) i kommunfullmäktige.

  Ärendebeskrivning

  Rosana Asplund (SD) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-18.

  Sändlista

  Rosana Asplund (SD)

  Ulla-Britt Vegelow (SD)

  Personalavdelningen

  Kommuntorget/Troman

  Valpärm

  Länsstyrelsen i Stockholms län

  KF

  ____________


   

§57 Anmälan av politisk sekreterare (MP)

Dnr 13KS/0026

Kommunfullmäktiges beslut

Anmälan noteras.

Ärendebeskrivning

Anders Lindell (MP) har avsagt sig uppdraget som politisk sekreterare i Miljöpartiet från och med den 8 april.

Susanne Thulin (MP) och Frida Axiö (MP) väljs till politiska sekreterare på vardera 21 % från och med den 9 april.

Handlingar i ärendet

Avsägelse 2013-03-25.

Sändlista

Anders Lindell (MP)

Susanne Thulin (MP)

Frida Axiö (MP)

Personalavdelningen

Kommuntorget/Troman

Valpärm

____________


 

§58 Befrielse från uppdrag som ledamot i valnämnden samt nyval (KD)

Dnr 13KS/0223

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Jan Dolk (KD) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Nyval bordläggs.

  Ärendebeskrivning

  Jan Dolk (KD) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-22.

  Sändlista

  Jan Dolk (KD)

  Personalavdelningen

  Kommuntorget/Troman

  Valpärm

  KF

  ____________


   

§59 Befrielse från uppdrag som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning samt nyval (S)

Dnr 13KS/0096

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Disa Påhlman (S) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Linda Palmetzhofer (S) väljs som ersättare i finansieringsnämnden för utbildning.

  Ärendebeskrivning

  Disa Påhlman (S) har avsagt sig ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-25.

  Sändlista

  Disa Påhlman (S)

  Linda Palmetzhofer (S)

  Personalavdelningen

  Kommuntorget/Troman

  Valpärm

  ____________


   

§60 Befrielse från uppdrag som ersättare i VBABs styrelse samt nyval (S)

Dnr 13KS/0224

Kommunfullmäktiges beslut

 1. Lars Bryntesson (S) befrias från ovanstående uppdrag.
 2. Annika Andersson Ribbing (S) väljs till ny ersättare i VBABs styrelse.

  Ärendebeskrivning

  Lars Bryntesson (S) har begärt befrielse från ovanstående uppdrag.

  Handlingar i ärendet

  Avsägelse 2013-03-26.

  Sändlista

  Lars Bryntesson (S)

  Annika Andersson Ribbing (S)

  Personalavdelningen

  Kommuntorget/Troman

  Valpärm

  ____________


§61 Framställan av interpellationer

Följande interpellationer framställs och besvaras vid kommande samman­träde:

 1. Interpellation om ansvaret för SFI-undervisning Ann-Kristin Särnbrink (S) till Finansieringsnämnden för utbildnings ordförande Marie Bladholm (M).
 2. Interpellation om kollektivtrafik till Hålludden – Artipelag, Annika Andersson Ribbing till kommunstyrelsens ordförande Monica Pettersson (M).
 3. Interpellation angående etablering av ytterligare en fristående skola i Värmdö – Mats Skoglund till Finansieringsnämnden för utbildnings ordförande Marie Bladholm (M).

  Sändlista

  KLG

  KS
  KF

  ____________

§62 Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

 

Följande motioner anmäls och remitteras till kommunstyrelsen för beredning:

 • Motion om kollektivtrafik till Hålludden-Artipelag –Annika Andersson Ribbing (S).
 • Motion om medborgargaranti och beredskap för friskolors etablering i Värmdö kommun – Annika Andersson Ribbing (S).
 • Motion om tillsätt en granskningskommission om Värmdö vallen – Annika Andersson Ribbing (S).
 • Motion om köttfri dag i veckan – Mats Skoglund (V).
 • Motin om infartparkeringar – Henrik Paulsen (-).

 

Sändlista

KLG

 

__________

§63 Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Dnr 13KS/0191

Kommunfullmäktiges beslut

Aktieägartillskottet till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB (GPAB) för 2012 med 447232 kr godkänns, att belasta kommunens bokslut.

Ärendebeskrivning

Värmdö kommun ger årligen ett driftbidrag till GPAB. Det budgeterade bidraget för 2012 var 2000 tkr. För 2013 har bidraget utökats till 2450 tkr. I bokslut för 2012 redovisar bolaget, ovan nämnda driftbidrag beaktat, ett underskott om 447 tkr. Den huvudsakliga orsaken är enligt bolaget en svag intäktsutveckling, trots att vissa satsningar gjorts under året. Vidare har kostnaden för en intendenttjänst varit högre än tidigare.

Kommunen föreslås ge GPAB ett aktieägartillskott för 2012 motsvarande bolagets redovisade underskott.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2013-01-09 § 39.

Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB, KLK 2013-02-01

Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP), Anders Bergman (FP), Camilla Lien (M), Annika Andersson Ribbing (S) m fl. och Mats Skoglund (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan-Olof Landqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att låta undersöka och redovisa för-respektive nackdelar med de två alternativa huvudmannaskapen för Gustavsbergs porslinsmuseum, fortsatt drift i bolagsform respektive under kulturförvaltningens och kultur- och fritidsnämndens förvaltning. I en sådan utredning ska även Turistbyråns framtida hemvist beaktas. Utredningen ska redovisa såväl administrativa, driftsrelaterade som ekonomiska konsekvenser av de två alternativen”.

Annika Andersson Ribbing (S) och Mats Skoglund (V) yrkar bifall till Landqvists (S) tilläggsyrkande.

Anders Bergman (FP), Monica Pettersson (M), Malin Åberg-Aas (MP) och Camilla Lien (M) yrkar avslag på Landqvists (S) tilläggsyrkande.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsens förslag bifalles eller avslås och fin­ner att det bifalles.

Ordföranden ställer proposition om Landqvists tilläggsyrkande bifalles eller avslås och finner att det avslås.

Votering begärs. Följande voteringsproposition uppläses och godkänns:

De som avslår tilläggsyrkandet röstar JA, de som bifaller röstar NEJ.

Med 29 JA-röster mot 19 NEJ-röster avslår kommunfullmäktige Jan-Olof Landqvists (S) tilläggsyrkande. (Voteringslista 1).

Sändlista

Gustavsbergs porslinsmuseum AB

Ekonomiavdelningen

____________


Voteringslista nr. 1

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 27 mars 2013 klockan 19:23:11.

18. Aktieägartillskott till Gustavsbergs Porslinsmuseum AB

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Irene Ulfvin

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

Thérése Falk

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

Karin Nordblom

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Filip Joelsson

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

29

19

1

2


 

§64 Svar på motion om avskaffande av de osäkra anställningarna (V)

Dnr 12KS/0154

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Mats Skoglund (V) har i en motion föreslagit att all personal ska erbjudas önskad anställningsform samt att kommunala verksamheter inte ska tillämpa visstidsanställningar och anställning/timme.

I motionssvar framhålls bl.a. att eftersom det är verksamhetens krav som styr hur arbetet organiseras så är det inte möjligt att erbjuda varje kommun­anställd valfri anställningsform. Det är inte heller resurseffektivt möjligt att avstå från visstidsanställningar eller anställningar per timme.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-14 § 235.

Svar på motion (V) angående avskaffande av de osäkra anställningarna, KLK 2012-07-10

Motion, 2012-03-26

Yrkanden

Mats Skoglund (V) yrkar bifall till motionen.

Malin Åberg Aas (MP) och Monica Pettersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsens förslag bifalles eller avslås och finner att det bifalles.

Sändlista

Personalavdelningen

____________
 

§65 Svar på motion om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys (C)

Dnr 12KS/0135

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Ina Ununger (C) har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen får i upp­drag att förbereda ett förslag om en risk- och sårbarhetsanalys och säker­hetsanalys. Vidare föreslås att en parlamentarisk beredning tillsätts.

I motionssvaret redovisas vilka styrdokument som redan antagits av kom­munfullmäktige. Motionärens önskemål är därmed tillgodosedda och mo­tionen föreslås anses besvarad.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen protokoll 2012-11-27, § 254.

Svar på motion (C) om krisledningsplan och risk- och sårbarhetsanalys, KLK 2012-10-04

Motion, 2012-03-28

Yrkanden

Ina Ununger (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut med tillägg ”att krisledningsnämnden skall, under 2013 och resterande mandatperiod, schemalägga ett minimum av ett möte/kvartal, dvs 4 möten/år.”

Monica Pettersson (M) och Lars-Erik Alversjö (M) yrkar avslag på Unungers tilläggsyrkande.

Henrik Paulsen(-) yrkar bifall till Unungers tilläggsyrkande.

Clarence Öhrhammar (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag eller avslår desamma och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens beslut.

Ordföranden ställer proposition om fullmäktige beslutat i enlighet med Unungers tilläggsyrkande eller avslår desamma och finner att fullmäktige beslutat att avslå yrkandet.

Reservationer och protokollsanteckningar

PA (S)

PA (C)

Sändlista

Kansli- och utvecklingsavdelningen

____________


Dnr

§66 Svar på motion om kommunala återvinningsstationer (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning

Jan-Olof Landqvist m.fl. (S) har i en motion föreslagit att den kommande återvinningsstationen vid Ekobacken ska planeras och förberedas på ett så­dant sätt att den ska framstå som en prototyp och ett föredöme inom denna typ av verksamhet.

I tjänsteskrivelse redovisas att pågående arbete inom kommunen är i linje med motionärernas ambitioner. Motionen föreslås anses besvarad.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-06 § 31.

Svar på motion (S) gällande kommunala återvinningsstationer, KLK 2012-11-29

Kommunfullmäktiges beslut 2011-10-17, § 220

Motion, 2009-11-23

Yrkanden

Peter Frej (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jan-Olof Landqvist (S) yrkar bifall till motionen.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsens förslag bifalles eller avslås och finner att det bifalles.

Sändlista

SBK

____________


Dnr 12KS/0431

§67 Svar på motion om framtidskommission om skolan (C)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Henric Paulsen (-) har i en motion föreslagit att en framtidskommission för Värmdös skolor tillsätts.

Omfattande utredningar inom området har nyligen genomförts i kommunen. Skolinspektionen har gjort en tillsyn under 2011, med en uppföljning i de­cember 2012. KPMG har genomfört två revisioner under hösten 2012. De åtgärder som genomförts eller planeras utifrån utredningarna omfattar det föreslagna uppdraget för kommissionen. Motionen föreslås därför avslås.

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen protokoll 2013-02-06 § 32.

Svar på motion (C) om framtidskommission för skolan, KLK 2012-12-07

Motion, 2012-08-28

Yrkanden

Henrik Paulsen (-), Mats Skoglund (V), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther och Per Vegelow (SD) yrkar bifall till motionen.

Malin Bellander (M), Olle Markstedt (FP), Max Ljungberg (MP) yrkar att motionen ska avslås.

Propositioner

Ordföranden ställer proposition på om motionen bifalles eller avslås och finner att fullmäktige beslutat att avslå motionen.

Votering begärs och ska genomföras:

De som avslår motionen röstar JA, de som bifaller motionen röstar NEJ.

Med 28 JA-röster mot 19 NEJ-röster så avslår kommunfullmäktige Henrik Paulsens (-) yrkande. (Voteringslista 2).


Reservationer och protokollsanteckningar

Henrik Paulsen (-) lämnar följande protokollsanteckning:

” Undertecknad har i en motion till kommunfullmäktige i Värmdö kommun föreslagit att kommunen tillsätter en framtidskommission för skolan. Skälet till motionen är att resultaten i Värmdös skolor blir sämre. Detta förhållande ska ses i ljuset av att kommunen för mer än tre år sedan satte upp som sitt främsta mål på skolområdet att kommunen till 2014 ska bli bland de bästa skolkommunerna i länet. I motionen har jag föreslagit att ”kommissionen ska undersöka dagsläget för skolorna, identifiera förbättringsområden och föreslå åtgärder för att Värmdös skolor ska uppnå målet att bli bland de 4 till 5 bästa i länet inom en rimlig tidshorisont (då motionen skrevs i augusti 2012 insåg jag att målet att Värmdö kommuns skolor skulle bli bland de 4 till 5 bästa i länet inte skulle kunna uppnås till 2014, därav denna skrivning). Jag har även föreslagit att kommissionen bör bestå av samtliga i kommunfullmäktige representerade partier samt av lärare och rektorer och sist men inte minst av elever och föräldrar. Även representanter för forskning bör beredas plats i kommissionen. Då motionen debatterades i fullmäktige gav jag följande bakgrund och motiv till att tillsätta en kommission.

” Fru ordförande, presidium, ledamöter, medborgare och skattebetalare.

Vad är det viktigaste en kommunalpolitiker kan ge sina väljare? Enligt min mening är det en väl fungerande skola. En skola där alla elever har minst godkänt. En skola där alla elever kan läsa och skriva. Så är det inte på Värmdö. Då måste man våga vända på varje sten. Hittills har skolan mest varit ett trätoämne. Nu är det dags att alla sätter sig vid samma bord och försöker förverkliga kommunalpolitikens viktigaste uppgift – en bra skola. Här har skattebetalarna ett berättigat krav på leverans.

Skälen till varför skolan inte fungerar är många. En viktig förklaring är organisationen av skolans ledning. Det tudelade ledningsansvaret verkar allt fler inse vara felaktigt och olyckligt. Trots detta gör man ingenting åt det, inte nu. Det ska vänta till efter valet. Skälet är oklart men för varje år man väntar förlorar barnen på senfärdigheten.

Problemen för Värmdös skolor kan indelas i två huvudområden dels de mediokra resultaten dels den nyligen genomförda omorganisationen av skolorna.

Beträffande omorganisationen har jag skrivit två motioner. I den ena föreslår jag ett omtag i vilken adekvata underlag ska tas fram. Här har det ju visat sig att majoriteten, bland annat, inte lyckats hantera den påstådda överkapaciteten av skollokaler på ett bra sätt. Jag tänker då på planerna att bygga nya klassrum vid Viks skola, alltså samtidigt som skollokaler står tomma! För att ge ett framtida beslut den legitimitet beslutet kräver har jag föreslagit att inte bara politiker från samtliga partier ska delta utan även berörda tjänstemän samt lärare, rektorer och sist men inte minst föräldrar och kanske några elever. Hur det går med den motionen får vi se. Här har även många föräldrar och andra engagerat sig i ett folkinitiativ för att få till en folkomröstning i frågan, vilket initiativ jag stöder.

Den andra motionen berör omorganisationen den med, närmare bestämt vad avser krympningen av Kyrkskolan, från en F-5 skola till en F-3 skola. Här har jag föreslagit att man istället satsar på skolan och utvecklar den från en F-5 skola som i dag till en F-9 skola eller kanske en F-6 skola. Skälet till detta är att det behövs en livskraftig skola i Värmdös glesbygd och att det är viktigt att ta tillvara denna skolas höga kvaliteter. Här verkar ju även Kristdemokraterna vara inne på samma spår, i vart fall om man läser deras hemsida. Så det kan kanske bli något bättre för Kyrkskolan istället för något sämre!

Som den observante lyssnaren förstår så tycker jag att en bra skola är mycket viktigt. Här är jag inte ensam, skolan kommer nämligen alltmer i fokus, och då inte minst på det nationella planet, och detta som en pendang till det sorgliga konstaterandet att den svenska skolan i en internationell jämförelse bara blir sämre och sämre.

Alltså – den svenska skolan blir sämre och sämre. I denna allt sämre svenska skola blir Värmdös skolor allt sämre. Här är det så att minus och minus inte blir plus. Istället blir det riktigt riktigt dåligt! Jag kommer att återkomma till detta.

Dagens motion fokuserar därför på att ta fram bästa möjliga förutsättningar för att elevernas resultat ska bli mycket bättre än de är idag. Det måste gå att skapa en skola där alla barn kan läsa och skriva. Det är ett absolut minimikrav. Pengarna finns i allt väsentligt. I stället är det en fråga om hur vi använder dem och hur arbetet organiseras. I boken ”Den orättvisa skolan” visar Stefan Fölster, Monica Renstig och Anders Morin på sammanhangen. Fölster har faktiskt varit i kommunen och föreläst. Hans budskap däremot verkar inte ha gett något avtryck. Skolan behöver således en annan politisk organisation, en organisation som befrämjar engagemang och arbetsglädje.

Det behövs emellertid mer pengar på toppen för att skolan, i ett första steg, ska bli bland de bästa i länet. Finansieringen har jag beskrivit i andra sammanhang. Pengarna ska användas till att undanröja analfabetismen på Värmdö, det vill säga ingett barn ska gå ut ur skolan utan att kunna läsa och skriva. Lyckas vi inte med detta kommer dessa barn att få det mycket svårt i livet, vilket inte bara är en tragedi för dem utan även en förlust för samhället. Detsamma gäller för alla de barn som går ut ur skolan utan fullständiga betyg i alla ämnen. Här borde vi införa en nollvision. Matematik är ett av de allra viktigaste ämnena, vilket även regeringen uppmärksammat och satsar pengar på. Detta räcker emellertid inte utan kommunen måste också göra stora satsningar här. Sist men inte minst måste lärare och rektorer avlastas all den onödiga administration de idag tvingas att ägna sig åt. Lärarna ska undervisa, inte något annat!

För att få till en bättre, mycket bättre, skola måste således den negativa trenden vändas, för närvarande blir ju Värmdös skolor enligt Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) undersökningar inte bättre utan sämre.

Apropå SKL:s undersökningar kan det vara värt att återkomma till att Värmdö kommun för mer än tre år sedan beslutade om att målet för kommunens skolor är att de ska bli bland de fyra till fem bästa i länet till 2014. Enligt SKL:s undersökning ”Öppna jämförelser” låg vi då på nionde plats. Trots detta mål så hade vi inte blivit bättre då undersökningen för 2011 presenterades förra året. Istället hade vi sjunkit till 10/11 plats! Inför dagens kommunfullmäktigemöte var jag därför nyfiken på hur det såg ut för 2012, hade vi blivit bättre eller sämre? Undersökningen var inte riktigt klar men det gick att få tag på delsiffror. Två viktiga indikatorer är då hur många barn som går ut ur niondeklass med godkända betyg i alla ämnen respektive hur meritvärdet utvecklats. Meritvärdet kan sägas spegla hur väl barnen kunnat ta till sig undervisningen. Siffrorna var nedslående, 2011 klarade 82 procent av barnen alla ämnen med godkänt, 2012 hade andelen sjunkit till 79,4 procent! Det har gått nerför även för meritvärdet, det hade sjunkit från 214 poäng till 210. Det kan således konstateras att nedgången för 2011 inte var någon engångsföreteelse utan en trend som fortsatte under 2012, i vart fall beträffande dessa båda mycket viktiga parametrar. Målet om att bli bland de bästa kommunerna i länet till 2014 framstår därmed som alltmer omöjligt att uppnå.

För att Värmdös skolor ska kunna bli bättre räcker det inte med ”bara” mer pengar utan olika aktörer måste få vara med och lämna förslag till hur skolan ska bli bättre. Detta krävs för att alla ska känna sig delaktiga och för att skapa den demokratiska process som är nödvändig för ett framgångsrikt förbättringsarbete. Förstår man inte detta kommer resultatet av förbättringsarbetet inte att ha den demokratiska legitimitet som är en förutsättning för att samarbetet ska leda till positiva resultat för skolorna.

I svaret på min motion föreslås det att motionen ska avslås med motiveringen att skolinspektionens och KPMG:s utredningar omfattar det föreslagna uppdraget för kommissionen. Hur man kan dra den slutsatsen är förvånande. Har man inte läst dessa utredningar? Vad jag kan se så har skolinspektion inte tagit upp problemet med den låga läs och skrivkunnigheten, inte heller att många barn går ut ur skolan utan godkända betyg i alla ämnen. Hur skolorna ska kunna bli bättre berörs inte alls. KPMG har funnit att Värmdös skolor inte är sämre, men inte heller bättre, än snittet i länet. Men Värmdös skolor ska ju bli bland de bästa i länet, då är en genomsnittskola inte tillräckligt! KPMG har även granskat resursfördelningsmodellen och funnit att den är tillräckligt tydlig och flexibel. Huruvida resurstilldelningen är tillräcklig för att uppnå kommunens mål berörs överhuvudtaget inte av KPMG. KPMG poängterar emellertid att ”Däremot kan insatta resurser i form av lärartäthet vara en faktor vad avser möjligheten för alla elever att uppnå målen i alla ämnen”. Detta är ett mycket viktigt konstaterande och en tydlig vink till kommunen – vill ni att alla elever ska uppnå målen i alla ämnen – anställ då fler lärare. Rapporterna brister även i det avseendet att alla intressenter inte haft möjlighet att bidra till dem. Därmed kan det konstateras att vare sig skolinspektionens eller KPMG:s rapporter uppfyller målsättningen med min motion om en framtidskommission för skolan.

När det gäller skolinspektionens uppföljning har denna kommenterats i mycket positiva ordalag av ett par majoritetspolitiker i lokalpressen. För egen del tar jag denna uppföljning med en stor nypa salt då den enbart bygger på intervjuer av chefen för proVarmdo, förskolestrategen och ordföranden för utbildningsstyrelsen. För att dra slutsatser behövs en helt annan bas. Här skulle uppföljningen även ha vunnit på att basera sig på annat än intervjuer av de närmast berörda, vilka alla har ett intresse av att framställa skolan i så ljus dager som möjligt.

En viss självrannsakan tycks trots allt ha drabbat ordföranden och vice ordföranden för utbildningsstyrelsen. De har nämligen sent omsider insett att ledning och styrning av skolorganisationen måste vara långsiktig. Därför har de bjudit in den nya S-oppositionens ledning i skolfrågor till samarbete för att fortsätta den positiva utvecklingen. I inbjudan sägs det att ”Vi vill sätta oss ned i förutsättningslösa samtal och hitta gemensamma lösningar för att åstadkomma en skola i världsklass”!

Vad bra! Det är ju precis vad jag föreslagit. Att ni ”snor” mitt förslag bjuder jag gärna på, det viktigaste är att barnen får en mycket bättre skola än vad de har i dag.

Men ni har ju missat något, nämligen att göra det möjligt för alla intresserade att vara delaktiga i förbättringsarbetet! Detta är en vedertagen metod för att uppnå framgång i sammanhang som dessa. Om ni förstår detta är det bara att bjuda in övriga oppositionen samt lärare, föräldrar och barn med flera. Detta kan enkelt åtgärdas genom att min motion antas. Gör ni inte detta riskerar ni att missa många goda förslag. Dessutom är risken för fortsatta kontroverser och misstro uppenbar, och detta bäddar inte för en bättre skola.

I detta sammanhang vill jag påminna om Agneta Erikssons sedelärande anförande efter valet 2006. Då hade man planer på att utestänga bland annat Miljöpartiet från ett normalt deltagande i den politiska processen. Agneta gav goda exempel på vad det demokratiska styrelseskicket innebär vad avser bland annat allas rätt till delaktighet. Det var nog det bästa anförande jag hört i denna församling. Kort tid därefter ändrade sig den dåvarande majoriteten och gav alla partier möjlighet att delta på lika villkor. Den möjligheten, att ändra sig, har även dagens majoritet och det torde även vara en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli något samarbete mellan majoriteten och oppositionen.

Sammanfattningsvis vill jag som politiker bidra till att Värmdös skolor blir en skola som vi alla kan vara stolta över. Här kan det även vara värt att påminna om Roger Moore:s kloka ord i minnesprogrammet efter prinsessan Lilian. Där poängterade han, det i och för sig självklara, men ändå viltiga faktumet, nämligen att ”barnen är vår framtid”. Kommunen har nyss utfört ett arbete med att trygga Värmdöbornas dagliga liv i fullmäktigeberedningen ”Trygg i Värmdö”. Jag kan inte se att skolan är ett mindre angeläget ämne att söka förbättra. Förslaget i min motion är en bra bas för att få ut det bästa möjliga ur skolan, till gagn för oss alla!

Jag yrkar därför bifall till motionen!”

Den efterföljande debatten inleddes med att jag blev upplyst om att det inte var barn vi pratade om utan om elever och att skolinspektionens inspektion inte alls var extraordinär (nej men den gjordes flera år i förväg på grund av några föräldrars stora engagemang). Efter dessa tillrättavisningar upplyste utbildningsstyrelsens ordförande om att han tyckte att regeringen (den nationella) skulle ordna Värmdös skolproblem. Vice ordföranden tyckte för sin del att det inte var någon idé att göra något eftersom det ändå tar 12-15 år innan eventuella åtgärder ger effekt. En folkpartist tyckte att man skulle befria skolan från politiker. Som det ser ut i Värmdö i dag var vissa benägna att hålla med. Här kan man för övrigt fråga sig var regeringens ”främsta” skolparti (FP) tagit vägen, på Värmdö har de i varje fall inte några seriösa förslag alls. Majoritetsföreträdarna, ingen nämnd men inte heller någon glömd, tyckte att det var besvärligt att behöva prata med ”alla kottar”, en annan uttryckte sig som så att ”kreti och pleti” knappast hade med saken att göra. Jag var nog inte ensam om att uppfatta detta som det var medborgarna man avsåg, en mycket märklig syn på sina uppdragsgivare. En socialdemokrat, Karin Aaseby, förespråkade att kommunen tar den fria konkurrensen på allvar och börjar konkurrera om eleverna. Då skulle kommunen kunna ta tillbaka en del av alla de elever som flytt Värmdös kommunala skolor. Detta skulle i sin tur få till följd att skolan tillfördes medel i form av skolpeng som ger resurser till nödvändiga förbättringar. Även detta kloka förslag möttes av fullständig oförståelse. Att vilja prata över parti- och blockgränser, vilket det tidigare inbjudits till, stod inte på kartan längre. Enligt min mening bäddar majoriteten därmed för en fortsatt allt sämre skola med än fler avhopp. Vill man undvika en fullständig kollaps för Värmdös kommunala skolor får man nog tänka om, och det illa kvickt.

Sändlista

KLG

____________


Voteringslista nr. 2

Värmdö Kommunfullmäktige sammanträde den 27 mars 2013 klockan 21:41:06.

22. Motion om framtidskommission om skolan

Ledamöter

Parti

Krets

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

Lars-Erik Alversjö

(M)

Alla

X

Monica Pettersson

(M)

Alla

X

Göran Jansson

(M)

Alla

Irene Ulfvin

X

Peter Frej

(M)

Alla

X

Marie Bladholm

(M)

Alla

X

Camilla Lien

(M)

Alla

X

Elisabeth Dingertz

(M)

Alla

X

Johan Hedberg

(M)

Alla

Sven-Gunnar Haglind

X

Affi Stork

(M)

Alla

X

Hans-Ove Görtz

(M)

Alla

X

Malin Bellander

(M)

Alla

X

Deshira Flankör

(M)

Alla

X

Lars Melin

(M)

Alla

Peter Wetterstrand

X

Erik Pettersson

(M)

Alla

X

Mickael Sjökvist

(M)

Alla

Johan Peters

X

Cecilia Lindberg

(M)

Alla

X

Ann Fylkner

(M)

Alla

X

Nasim Mir

(M)

Alla

X

Björn Ulfvin

(M)

Alla

X

Ann-Kristin Särnbrink

(S)

1:a

X

Annika Andersson Ribbing

(S)

1:a

X

Jösta Claeson

(S)

1:a

X

Andrine Winther

(S)

1:a

X

Krister Nilsson

(S)

1:a

Jan-Olof Landqvist

X

Käte Fransson

(S)

1:a

X

Nils-Erik Särnbrink

(S)

1:a

X

Börge Hellström

(S)

1:a

X

Jakob Fritzell

(S)

1:a

X

Ninni Påhlman

(S)

1:a

X

Simon Margulies

(S)

1:a

X

Disa Påhlman

(S)

1:a

Lennart Karlsson

X

Christer Hedberg

(S)

1:a

X

Aurora Gullberg

(S)

2:a

Kalle Lindqvist

X

Charlie Hansson

(S)

2:a

Thérése Falk

X

Anders Bergman

(FP)

Alla

X

Fredrik Sneibjerg

(FP)

Alla

X

Britt Lindmark

(FP)

Alla

X

Olle Markstedt

(FP)

Alla

X

Henrik Paulsen

(C)

Alla

X

Hans Lindqvist

(C)

Alla

Karin Nordblom

X

Ina Ununger

(C)

Alla

X

Mats Skoglund

(V)

Alla

X

Filip Joelsson

(MP)

Alla

X

Max Ljungberg

(MP)

Alla

X

Malin Åberg Aas

(MP)

Alla

X

Ola Mattsson

(MP)

Alla

X

Marina Hardenbildt

(MP)

Alla

X

Stefan Dozzi

(KD)

1:a

X

Clarence Örhammar

(KD)

2:a

X

Rosana Asplund

(SD)

Alla

X

Per Vegelow

(SD)

Alla

X

SUMMA:

28

19

0

4


 

§68 Bordläggningar

Kommunfullmäktiges beslut

Följande ärenden bordläggs:

 • Svar på motion - Gör Skeviksstrands busshållplats trafiksäker (V).
 • Svar på motion - Unga i Värmdö behöver någonstans att bo (S).

  ____________