Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-02-19

Sammanträde 2014-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS Matsalen i Kommunhuset, Skogsbovägen 9, Skogsbo, Gustavsberg

In- och utpassering ska ske genom Kommunhusets huvudingång/reception

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 27 februari kl 08.00 - 19.00 på Kommuntorget, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

5 Svar på interpellation om slamtömning (S)

6 Svar på interpellation om resultat av medborgarundersökningar (C)

7 Svar på interpellation om öppenhet och offentlighet (S)

8 Svar på interpellation om skolskjutsverksamheten på Runmarö (V)

9 Svar på interpellation om jämnare könsfördelning vid namnsättning (V)

10 Svar på interpellation om principer för biståndsbedömning (V)

11 Svar på interpellation om trygghetslarm (S)

15 Val av ersättare i valnämnden (M)

16 Ändrade regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

17 Medgivande till om- och tillbyggnad av Kustbevakningens lokaler på Djurö

18 Aktieägaravtal för Stockholmsregionens Försäkrings AB

19 Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

20 Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

21 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

23 Svar på motion (S) Låt barn och ungdomar klättra - bygg en klättersvamp

24 Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag

25 Svar på motion - Framtidens Gustavsberg kräver en bättre kollektivtrafik (S)

26 Svar på motion - Förbättra tillgängligheten till Farstalandet (S)

27 Svar på motion - Lös trafikkaoset i Mölnvik nu (S)

28 Svar på motion om barnperspektivet i tjänsteskrivelser (S)

30 Tilläggshandlingar (publiceras sammanträdesdagen)