Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2016-08-31

Sammanträde 2016-08-31

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 8 september kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

8 Svar på interpellation (S) om statsbidrag för minskade barngrupper vid förskolor

9 Svar på interpellation (MP) om överförmyndarnämndens verksamhet

11 Svar på interpellation(S) om elevavhopp från gymnasiet

15 Svar på interpellation (MP) om upphandling av skolskjuts

16 Svar på interpellation (MP) om nya utredningsområden för bebyggelse

18 Svar på interpellation (S) om förbifart Hemmesta

21 Val av ersättare i tekniska nämnden (MP)

22 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt nyval (S)

23 Befrielse från uppdrag som kommunalråd, ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Käppalaförbundets fullmäktige ach Mälardalsrådet (L)

30 Svar på motion (S) om att sänka inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB

38 Svar på motion (S) om pedagogiskt utvecklingsnav i Värmdö - Pedagog Värmdö Kommun

42 Svar på motion (MP) Gör Värmdö till en fristad för förföljda konstnärer/författare

43 Svar på motion (S) om Runda huset - Värmdös framtida plattform för innovation, entreprenörskap och företagande

§150 Nya ledamöter och nya ersättare i kommunfullmäktige

§152 Framställan av interpellationer

§153 Svar på interpellationer

§154 Allmänhetens frågestund

§155 Val av ersättare i tekniska nämnden (MP)

§156 Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (S)

§157 Befrielse från uppdrag som kommunalråd, ledamot och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, Käppalaförbundets styrelse och Mälardalsrådet (L)

§158 Befrielse från uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden (M)

§159 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden samt som ersättare i tekniska nämnden (S)

§160 Svar på motion (S) om förskola i Charlottendal

§161 Svar på motion (MP) om kommunala friskolor

§162 Svar på motion (S) om bostäder för äldre

§163 Svar på motion (MP) om ett mer jämställt och jämlikt Värmdö

§164 Svar på motion (S) Låt kompisar hyra lägenhet ihop

§165 Svar på motion (S) om sänkta inkomstkrav för hyresgäster hos Värmdö Bostäder AB