Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-04-26

Sammanträde 2017-04-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 4 maj kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

4 Nya ledamöter i kommunfullmäktige

Frågor, interpellationer, nya motioner

8 Svar på interpellation (MP) Varför når inte känsliga ärenden politiken i tid?

9 Svar på interpellation (V) angående firandet av Finlands självständighet

10 Svar på interpellation (V) angående hälso- och sjukvården på Gustavsgården

11 Svar på interpellation (V) angående Värmdö kommuns krisberedskap

14 Val av ersättare i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (S)

17 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KD) samt nyval

18 Befrielse från uppdraget som ersättare i socialnämnden (KD) samt nyval

20 Befrielse från uppdrag som ersättare i socialnämnden (S) samt nyval

36 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen