Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-08-30

Sammanträde 2017-08-30

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 7 september kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

8 Svar på interpellation (S) Gällande bristande näringslivsklimat i Värmdö Kommun

9 Svar på interpellation (V) Värmdö kommuns beredskapsplan för insamling av hushållsavfall

12 Val av ersättare i socialnämnden (L)

13 Val av revisor i Värmdö kommun (L)

14 Val av lekmannarevisor i Värmdö Bostäder AB (L)

16 Befrielse från uppdrag i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (C) samt nyval

17 Befrielse från uppdrag som kommunrevisor (MP) samt nyval

18 Befrielse från uppdrag i näringslivsnämnden (L) samt nyval

19 Befrielse från uppdrag i valnämnden (L) samt nyval

25 Svar på motion (S) inför en träbyggnadsstrategi och gör Ekobacken till nav för modern träteknik

29 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen