Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-11-29

Sammanträde 2017-11-29

Datum
Klockan
17:00
Plats
Värmdösalen

3 Justeringens tid och plats: torsdagen den 6 december kl. 08.00 - 19.00 i kommunhusets reception, Skogsbo

Frågor, interpellationer, nya motioner

10 Val av revisor i Värmdö kommun (S)

11 Val av lekmannarevisor i Värmdö Bostäder AB (S)

12 Val av ersättare i valnämnden (L)

13 Val av ledamot i Kommunhuset i Värmdö AB (S)

14 Val av förste vice ordförande tillika ledamot i Värmdö Bostäder AB (S)

15 Val av ersättare i Värmdö hamnar AB (S)

16 Val av ledamot i bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden (C) samt nyval

17 Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktige (S)

18 Befrielse från uppdrag som politisk samordnare (S) samt nyval

19 Befrielse från uppdrag som andre vice ordförande tillika ledamot i utbildningsnämnden (S) samt nyval

20 Befrielse från uppdrag som andre vice ordförande tillika ledamot i kultur- och fritidsnämnden (S) samt nyval

21 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen (S) samt nyval

22 Befrielse från uppdrag som politisk samordnare (S) samt nyval

23 Befrielse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen (S) samt nyval

24 Befrielse från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KD) samt nyval

25 Val till fullmäktigeberedning

32 Tilläggshandlingar - publiceras sammanträdesdagen