Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-06-08

Sammanträde 2011-06-08

Datum
Klockan
18
Plats

1 Ekonomisk månadsrapport

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 6

2 Resultatbalansering från 2010 - återremitterat ärende

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 8

3 Revidering av budget för 2011

KF Enligt förvaltningens förslag 14

4 Borgen för Värmdö Ridklubb

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 17

5 Borgen för Gustavsbergs Ryttarsällskap

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 25

6 Överföring av drift av Gustavsbergsbadet till VKFAB

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 46

7 Torsby T3 och T4 - godkännande av startPM

Bil Dnr 11SPN/0118 KS Enligt förvaltningens förslag 53

8 Strömma S3 - godkännande av startPM samt beslut om startuppdrag

Bil Dnr 11SPN/0100 KS Enligt förvaltningens förslag 61

9 Planeringsavtal med Villeroy Bosch

Bilaga skickas senare Enligt förvaltningens förslag -10. Planeringsavtal med Landvik & Dahl Bilaga skickas senare Enligt förvaltningens förslag -11. Restaurering av Hemmesta sjöäng Bil Enligt förvaltningens förslag 69

12 Underlag för markanvisningstävling för Kvarnbergsterassen

Bilaga skickas senare KS Enligt förvaltningens förslag -13. Yttrande över bussterminalen vid Slussen Bilaga skickas senare KS Enligt förvaltningens förslag -14. Redovisning av ungdomsting och ungdomsparlament Bil KS Enligt förvaltningens förslag 78

15 Rapport om LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 106

16 Gymnasiesärskola i Värmdö

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 145

17 Tilläggsavtal om överförmyndarnämnden

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 156

18 Uppföljning av strategi för boendeplanering

Bil Enligt förvaltningens förslag 161

19 Energianvändning för kommunens fastighetsbestånd

Bil Dnr 11KS/0233 KF Enligt förvaltningens förslag samt följande tilläggsyrkande: Förvaltningen uppdras att senast 2011-10-31 ta fram plan för hur produktion för hur förnyelsebar energi i kommunens fastighetsbestånd kan öka. 164

20 Avyttring av Ålstäket 1:7

Bil Dnr 11KS/0154 KS Enligt förvaltningens förslag 179

21 Revidering av policy för föreningsstöd

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 180

22 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 205

23 Justering av reglementen för finansieringsnämnden för utbildning och utbildningsstyrelsen

Bil Dnr 11KS/0222 KF Enligt förvaltningens förslag 217

24 Svar på granskningsrapport om samverkan i arbetet med barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Bil Dnr 10KS/0303 KS Enligt förvaltningens förslag 230

25 Information om Skärgårdsrådet

26 Uppdrag till kommundirektören om stöd till utveckling av hållbara städer mm

Bilaga skickas senare KS Enligt förvaltningens förslag -27. Uppföljning av insatser i Munkmora Bil Dnr 09KS/0883 KS Enligt förvaltningens förslag 257

28 Svar på motion om Munkmora i fokus

Bil Dnr 09KS/0853 KF Enligt förvaltningens förslag 266

29 Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

Bil Dnr 11KS/0051 KS Enligt förvaltningens förslag 272

30 Svar på motion om Skorpionens förskolas lokaler

Bil Dnr 11KS/0135 KF Enligt förvaltningens förslag 278

31 Svar på motion om kulturskolan

Bil Dnr 10KS/0272 KF Enligt förvaltningens förslag 282

32 Svar på motion om bostäder för ungdomar

Bil Dnr 11KS/0086 KF Enligt förvaltningens förslag 289

33 Svar på motion om felanmälningsfunktion

Bil Dnr 09KS/0775 KF Enligt förvaltningens förslag 293

34 Svar på motion om att utöka parkeringen vid Gustavsbergs centrum

Bil Dnr 10KS/0848 KF Enligt förvaltningens förslag 299

35 Delgivningar

KS Enligt förvaltningens förslag - 2011-05-23 16:01

§129 Ekonomisk månadsrapport

§130 Varumärkesprojektet

§131 Resultatbalansering från 2010

§132 Revidering av budget för 2011

§133 Borgen för Värmdö Ridklubb

§134 Samordning av Gustavsbergsbadet ­ drift och ägande av fastigheten

§135 Torsby T3 och T4 ­ godkännande av startPM

§136 Strömma S3 ­ godkännande av startPM

§137 Planeringsavtal med Villeroy & Boch

§138 Planeringsavtal med Landvik & Dahl

§139 Restaurering av Hemmesta sjöäng

§140 Godkännande av intresseanmälan för markanvisning på Kvarnbergsterassen

§141 Information om ungdomsting och ungdomsparlament

§142 Rapport om LUPP ­ lokal uppföljning av ungdomspolitiken

§143 Remiss ­ Detaljplan för ny bussterminal vid Slussen

§144 Borgen för Gustavsbergs Ryttarsällskap

§145 Tilläggsavtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

§146 Uppföljning av strategi för boendeplanering

§147 Energianvändning i kommunens fastighetsbestånd

§148 Avyttring av Ålstäket 1:7

§149 Revidering av policy för föreningsstöd

§150 Ändring av reglementen med anledning av nya skollagen mm

§151 Information om skärgårdsrådet

§152 Ansökan om projektmedel till Hållbara städer för projektidé "Från vision till livsstil ­ i framtidens Gustavsberg"

§153 Ansökan om deltagande i etapp 3 ­ Uthållig kommun

§154 Uppföljning av insatser i Munkmora

§155 Svar på motion om Munkmora i fokus

§156 Gruppbostad för personer med funktionsnedsättning

§157 Svar på motion om Skorpionens förskolelokaler

§158 Svar på motion angående att ge kulturskolan en långsiktig trygghet och utveckla den genom att införliva Gustavsbergs historiska keramikkultur.

§159 Svar på motion om bostäder för ungdomar

§160 Svar på motion om felanmälningsfunktion

§161 Svar på motion om att utveckla parkeringen i Gustavsbergs centrum

§163 Yttrande angående revisionsberättelsen

§164 Förtydligande om resultatenheter, verksamhetsform och verksamhet

§165 Muntlig redovisning om Doctus

§166 Peng för hemtjänstutövare i Värmdö kommun

§168 Gymnasiesärskola i Värmdö

§169 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

§170 Svar på granskningsrapport om samverkan i arbetet med barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

§171 Tomträtter i skärgråden ­ skrivelser till kommunstyrelsen