Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-11-30

Sammanträde 2011-11-30

Datum
Klockan
18
Plats

1 Antagande av översiktsplan 2010 - 2030

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 5

2 Ägardirektiv för VBAB

Bil utsänds senare KF -3. Ägardirektiv för GPAB Bil utsänds senare KF -4. Ägardirektiv för GAB Bil utsänds senare KF -5. Ägardirektiv för VHAB Bil utsänds senare KF -6. Detaljbudget för KS och KF Bil KS Enligt förvaltningens förslag 19

3 Ekonomisk månadsrapport

Bil utsänds senare KS -8. Ramar lån och borgen inom koncernen 2012 Bil KF Enligt förvaltningens förslag 43

4 Exploateringsavtal med Landvik & Dahl om fabriksstaden

Bil utsänds senare KF KSGU 16/11 -10. Exploateringsavtal med JM om fabriksstaden Bil utsänds senare KF KSGU 16/11 -11. Exploateringsavtal med Villeroy & Bosch om fabriksstaden Bil utsänds senare KF KSGU 16/11 -12. Antagande av detaljplan för fabriksstaden Bil utsänds senare KF KSGU 16/11 -13. Start-PM för Mörtnäs och Korpholmen - M10 Bil KS Enligt förvaltningens förslag 46

5 Start-PM för Mörtnäs och Korpholmen - M5

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 54

6 Skrivelse om stöd till Afrikas Horn

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 62

7 Strategi för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 64

8 Policy för Värmdö kommuns tvärsektoriella arbete med ungdomsfrågor

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 75

9 Yttrande över revisionsrapport om uppsikt över de kommunala bolagen

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 85

10 Förlängd återbetalningstid och räntefrihet - Ingarö Seniorboende

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 99

11 Införande av läsplattor för förtroendevalda

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 102

12 Svar på motion om "Stärk kommunfullmäktige genom ökad digitalisering" (S)

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 112

13 Ansökan om medel för reparation/tillgänglighetsanpassning av Grinda södra brygga

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 116

15 Värmdövallen ABs begäran om begäran om utökad kommunal borgen

16 Muntlig redovisning av regler för chefskap vid konkurrensutsättning

17 Demonstration av Stratsys

KS -27. Muntlig information om EU-samordning (enligt beslut i svar på motion om EU-samordnare) Bil KS 122

18 Utvärdering av införande av kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 124

19 Redovisning av uppdrag att redovisa en plan för ansökan om LOVA-bidrag

20 Förlängning av arrendeavtal för del av Stavsnäs 1:369

Bil KS Enligt förvaltningens förslag 128

21 Svar på motion om ökad andel kollektivtrafikresenärer

Bil KF Enligt förvaltningens förslag 136 2011-11-16 08:13