Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-06-12

Sammanträde 2013-06-12

Datum
Klockan
13:30
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbo 3

1 Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

2 Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder för 2012 års verksamhet

3 Svar på begäran om förklaring från revisorerna

4 Uppdrag att se över kommunens styrmodell

KS
Kommundirektören får i uppdrag att se över och beskriva kommunens styrmodell avseende både förtroendemannaorganisationen och förvaltningsorganisationen
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (249 kb)

§127 Årsredovisning 2012 för kommunen och koncernen

§128 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

§129 Svar på begäran om förklaring ­ Granskning av borgensåtagande gentemot Värmdövallen

§130 Uppdrag om beskrivning av styrmodell och revidering av mål