Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-12-11

Sammanträde 2013-12-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Fastställande av dagordning

3 Val av justerare

4 Värmdö Hamnar AB:s förvärv av bolag i Stavsnäs

KF Handlingar och förslag till beslut utsänds senare 2013-12-03