Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2014-12-17

Sammanträde 2014-12-17

Datum
Klockan
13:30
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Reglemente för teknisk nämnd,

bygg, miljö och hälsoskyddsnämnden, utbildningsnämnd, socialnämnd, vård och omsorgsnämnd, näringslivsnämnd, överförmyndarnämnd, valnämnd, kultur- och fritidsnämnd KF

6 Reglemente, delegationsordning, firmateckningsordning samt arbetsutskott och planutskott för kommunstyrelsen

7 Yttrande över väg 222 Skurubron

8 Fyllnadsval till kommunstyrelsens planutskott (S)

9 Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott (S)

§211 Reglemente för teknisk nämnd, bygg, - miljö och

§212 Reglemente, delegationsordning,

§213 Yttrande över väg 222 Skurubron

§214 Fyllnadsval till kommunstyrelsens planutskott (S)

§215 Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott (S)