Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2014-12-16

Sammanträde 2014-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tomtebo fritidsgård, Hemmestaskolans gamla sporthall.

Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen kl 17.00 Tomtebo fritidsgård, Hemmest Läs mer...askolans gamla sporthall.
Oppositionen kl 17.00 intilliggande rum i Tomtebo fritidsgård, Hemmestaskolans gamla
sporthall.
Efter nämnden serveras en mattallrik.
Var vänlig meddela om allergi finns och om ni inte kan närvara senast fredag den 12
december till nämndens sekreterare!
Om ni önskar ta del av delegationer och delgivningar kontakta nämndens sekreterare!
lena.liljeqvist@varmdo.se

5 Redovisning av alla pågående och gjorda uppdrag

6 Bidragsansökan från Värmdö Nattvandrare 2014/2015

7 VÅGA VISA kundundersökning 2014

8 Vägnamnsärende, Maja Snis gata i Porslingskvarteren

9 Förlängning av avtal mellan Värmdö kommun och Gestio/Ingarö AB