Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2015-11-24

Sammanträde 2015-11-24

Datum
Klockan
Plats

5 Information om kulturhuset/upplevelsecentrum i Gustavsbergs hamn

6 Presentation; bidragsutredning

8 Detaljbudget 2016 för kultur- och fritidsnämnden

9 Rapport om stickprovskontroll i sporthallar mm

10 Driftsamverkansavtal/överenskommelser om drift och skötsel av idrottsanläggningar mm

13 Lånekort mm för flyktingar med flera