Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Sektorn informerar 2017-10-17

- Information om Gustavsbergs
konsthall från Maj Sandell

- Information om utredning av
kulturlokaler från Fredrik Nornvall

6 Budgetuppföljningsprognos för tredje kvartalet

7 Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden

8 Utredning om att genomföra en friluftsplan

9 Avtal gällande nyttjande, skötsel och tillsyn av lokal för öppen kulturverksamhet

10 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Värmdö kommun och Djurö Konst & Kultur

11 Sponsring av ungdomsfestivalen Livet är en Festival

12 Hemställan att avropa uppförande av konstgräsplan

13 Delgivningar 2017-10-17

14 Delegationsbeslut 2017-10-17