Din position: Hem > Värmdö kommun > Kultur- och fritidsnämnden > Sammanträde 2018-03-13

Sammanträde 2018-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Strategisk analys av Värmdös kulturscen

6 Information om digitalisering inom kulturskolan - Playalong

7 Verksamhetsberättelse 2017 Kultur- och fritidsnämnden

8 Svar på motion (S), Etablera Sjöhistoriska museets fritidsbåtsmuseum på Värmdö

9 Köp av idrottsanläggningen Ingarö idrottsplats samt reglering av Ingarö g:a klubbhus

10 Svar på initiativ (S) till KOFN om Bevarandet av skolmuseet

11 Utredning om förhyrning av kulturlokal

12 Bidragsansökan World Scout Jamboree 2019

13 Sektorn informerar - 2018-03-13

14 Övriga frågor 2018-03-13

15 Delegationsbeslut kultur- och fritidsnämnden 2018-03-13

16 Delgivningar kultur- och fritidsnämnden 2018-03-13