Din position: Hem > Värmdö kommun > Näringslivsnämnden > Workshop med efterföljande nämnd på Svartsö Skärgårdshotell & vandrarhem 2016-02-18

Workshop med efterföljande nämnd på Svartsö Skärgårdshotell & vandrarhem 2016-02-18

Datum
Klockan
08:00
Plats
Svartsö

Kl 08.00 Gemensam avresa med buss från kommunhuset till Sollenkroka brygga
Kl. 09.00 Avsr Läs mer...esa till Norra Svartsö, Svartsö skärgårdshotell & vandrarhem

"Hålltider"
Förmiddag Workshop, effektmål
Efter lunch nämnd enligt utsänd kallelse
Företagare från Svartsö
16.20 Avresa från Svartsö till Boda brygga
17.00 Hemresa med buss till kommunhuset

5 Auktorisation av utbildningsanordnare kommunal vuxenutbildning, Dnr 2016NÄN/0016

6 Förändring i Näringslivsnämndens delegationsordning, Dnr 2016NÄN/0005

7 Revidering av Plan för uppföljning av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning, Dnr 2016NÄN/0014

8 Särvux byter namn till Lärvux, Dnr 2015NÄN/0113

9 Integrationsstrategi 2016, Dnr 201NÄN/0010

10 Nyanlända i Värmdö kommun, Dnr 2016NÄN/0012

11 Resultatrapport, Vuxenutbildning 2015, Dnr 2016NÄN/0004

12 Tillväxtavdelningen informerar