Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2017-12-07

Sammanträde 2017-12-07

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Budgetuppföljningsprognos (BUP 3) 2017 för överförmyndarnämnden

6 Detaljbudget 2018 för överförmyndarnämnden

7 Sammanträdestider för överförmyndarnämnden 2018

8 Revisionsrapport: Granskning av överförmyndarverksamheten

9 Reviderad delegationsordning för överförmyndarnämnden

10 Överförmyndarnämndens firmateckningsordning

11 Ansökan om samtycke för uttag från överförmyndarspärrat konto (akt 363 dnr 124)

Invididärende: Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.