Din position: Hem > Värmdö kommun > Överförmyndarnämnden > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats

4 Justeringens tid och plats

5 Verksamhetsberättelse 2017 överförmyndarnämnden

6 Rapport och åtgärder avseende enkätsvar från ställföreträdare inom överförmyndarnämnden

7 Uppföljning internkontrollplan 2017 överförmyndarnämnden

8 Interkontrollplan 2018 överförmyndarnämnden

9 Samtycke till drivande av näringsverksamhet för underårig (akt 2509/5)

10 Angående ansökan om uttag från spärrat konto (akt 1232/47)

11 Angående begäran om byte av god man förordnad enligt 11 kap 4 § föräldrabalken (akt 13/180)

12 Angående begäran om byte av ställföreträdare (akt 819/181)

13 Delegationsbeslut överförmyndarnämnden mars 2018