Din position: Hem > Värmdö kommun > Pensionärsrådet > Sammanträde 2017-01-16

Sammanträde 2017-01-16

Datum
Klockan
13:00
Plats
Ingaröfjärden

1 Minnesanteckningar 2016-12-12

2 Visioner och mål för pensionärsrådet 2017 Jan Dolk

3 Information om ersättning för personer med demenssjukdom

4 Särskilt boende för äldre, Pilhamn

5 Information om Djurö hemtjänst

6 Fallförebyggande arbete i Värmdö kommun

7 Riktlinjer för handläggning enligt SoL

8 Trygghetsboende i Värmdö kommun

9 Serviceboende som boendeform