Din position: Hem > Värmdö kommun > Kommunstyrelsens planutskott > Sammanträde 2016-11-17

Sammanträde 2016-11-17

Datum
Klockan
13:30
Plats
Baggensfjärden

6 Planbesked, Mörtnäs 1:544 och 1:131, prioriterat förändringsområde M10 Korpholmen

8 Antagande, detaljplan för PFO-område Koviksudde, Stora Kovik 1:2 m.fl.

9 Antagande, detaljplan för del av Tjustvik 1:1 m.fl. Hålludden

10 Delgivningar