Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2018-03-14

Sammanträde 2018-03-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Bistånd i form av fortsatt stöd i HVB efter 18-årsdag

Stängt

Sekretess, handlingar publiceras därför ej

6 Verksamhetsberättelse 2017, socialnämnden

8 Inlämning av individstatistik 2018

9 Rapport från länstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen i Värmdö kommun 2017

10 Tillsynsplan 2018 enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen med receptfria läkemedel