Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2013-09-10

Sammanträde 2013-09-10

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden, Skogsbo 3

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Information: Ensamkommande flyktingbarn

6 Befrielse från uppdrag samt nyval i socialnämndens arbetsutskott

7 Kvalitetsuppföljning avseende hälso- och sjukvården på Kullagården

8 Svar på motion (V) om bostäder till kvinnor som är utsatta för hot och våld i nära relationer

9 Uppdrag om beskrivning av styrmodell och revidering av mål

10 Plan för att åtgärda prognosticerat underskott i BUP 1

Jonas Krook/Ylva Sjögren Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Budgetuppföljningsprognos 2 2013

12 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2013

13 Granskningsrapport "Demensvården - uppföljning av tidigare granskning"

14 Arvode vid ordförandebeslut

15 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

16 Yttrande avseende adoption

17 Yttrande avseende adoption

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Nedläggning av faderskapsutredning

22 Information från socialchef