Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde med socialnämnden 2013-10-22

Sammanträde med socialnämnden 2013-10-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

Gruppmöten Partierna disponerar rum för gruppmöte:
Koalitionen, kl 17:00 i Kanholmsjärden Läs mer....
Oppositionen, kl. 17:00, Ingaröfjärden

5 Kontoret informerar:

- Våld i nära relationer - Familjerådgivning - Combine

7 Ansökan om lägenheter

9 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 2013

10 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

11 Sammanträdestider 2014

12 Ansökan om verksamhetsbidrag

13 Yttrande i adoptionsärende

14 Nedläggning av faderskapsutredning

15 Nedläggning av faderskapsutredning

16 Nedläggning av faderskapsutredning

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Information från socialchef

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (80 kb)

§88 Handlingsplan våld i nära relationer

§89 Ansökan om lägenheter

§90 Kommunens medlemskap i intresseorganisationer

§91 Rapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 3 2013

§92 Rapport om utfall av föreslagna åtgärder med anledning av underskott samt åtgärdsplan

§93 Sammanträdestider 2014

§100 Socialchefen informerar

§101 Delgivningar och anmälningsärenden oktober