Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-02-27

Sammanträde 2014-02-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar:

Rekrytering av kontaktpersoner Gunnar Nilsson

7 Redovisning av internkontrollrapport 2013

8 Yttrande revisionsrapport

9 Rapport avseende redogörelse av ledsagarbeslut

10 Åtgärdsplan för långvarigt biståndsberoende barnfamiljer

12 Information från socialchef

§8 Information: rekrytering av kontaktpersoner

§9 Verksamhetsberättelse 2013

§10 Internkontrollrapport 2013

§11 Rapport avseende redogörelse av ledsagarbeslut

§12 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av

§13 Långvarigt biståndsberoende barnfamiljer

§14 Åtgärdsplan försörjningsstöd

§15 Information från socialchef

§16 Delgivningar och anmälningsärenden februari