Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-06-10

Sammanträde 2014-06-10

Datum
Klockan
18:00
Plats
Värmdösalen

6 Nya överenskommelser om mottagning av ensamkommande barn och nyanlända

8 Redovisning av genomlysning i barn- och ungdom

9 Kartläggning av ekonomiskt bistånd

12 Revidering av socialnämndens delegationsordning

13 Västra Mörtnäs

14 Anmälan till IVO

15 Information från socialchef

§41 Budget för socialnämnden 2015

§42 Nya överenskommelser om mottagning av

§43 Genomlysning av barn- och ungdom

§44 Genomlysning av barn- och ungdom

§45 Kartläggning av ekonomiskt bistånd

§46 Riktlinjer för familjehemsvård

§47 Riktlinjer förtur bostad

§48 Revidering av delegationsordningen

§49 Tilldelningsbeslut, ny gruppbostad enligt LSS i

§52 Socialchefen informerar

§53 Delgivningar och anmälningsärenden april