Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2014-09-23

Sammanträde 2014-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar:

- Skolan informerar om förebyggande arbete - Ny socialjour Tina Leach Alf Widmark

8 Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

9 Ansökan om utvecklingsmedel -Advisory Board för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar.

10 Palliativt kunskapscenter

§69 Revidering av delegationsordning

§71 Överenskommelse om Idéburet Offentligt

§72 Ansökan om utvecklingsmedel ­ Advisory Board för

§73 Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den

§74 Delegation till Socialjouren sydost

§75 Socialchefen informerar

§76 Delgivningar och anmälningsärenden september