Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-01-08

Sammanträde 2015-01-08

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden


Partierna disponerar rum för gruppmöten från kl 14.00.
Allians för Värmdö, Kanholmsfjär Läs mer...den
Oppositionen, Baggensfjärden

Sammanträde kl 15.00 i Kanholmsfjärden

5 Presentation av förtroendevalda

6 Ersättning till förtroendevalda

9 Val av socialnämndens arbetsutskott

10 Socialnämndens sammanträdestider 2015

11 Ej verkställda beslut

§1 Presentation av förtroendevalda

§2 Information om ersättning till förtroendevalda

§3 Sekretessinformation

§4 Socialnämndens delegationsordning

§5 Val av socialnämndens arbetsutskott

§6 Sammanträdestider för socialnämnden och socialnämndens arbetsutskott 2015

§7 Ej verkställda beslut kvartal 3 2014

§8 Sektorschef informerar

§9 Delgivningar januari 2015

§10 Delegationsbeslut januari 2015