Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2015-08-26

Sammanträde 2015-08-26

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

8 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2

11 Utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen - sekretessärende

§49 Avtal om att ingå i Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld i Stockholms län

§50 Avveckling av donationsfonder

§51 Budgetuppföljning 2015, socialnämnden

§52 Statistikrapportering av beslut ej verkställda inom tre månader, kvartal 2 2015

§53 Kommundirektörens förslag till budget

§54 Sektorschefen informerar

§55 Delgivningar augusti 2015

§56 Delegationsbeslut augusti 2015