Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-06-14

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Hemlighållande av vistelseort enligt LVU 14

Handlingar i detta ärende är belagda med sekretess.

6 Hemlighållande av vistelseort enligt LVU 14

Handlingar i detta ärende är belagda med sekretess.

7 Adoptionsyttrande enligt 4 kap. 10 § FB

Handlingar i detta ärende är belagda med sekretess.

8 Kommundirektörens underlag för budget 2018, ramar 2019-2020

9 Dokumenthanteringsplan för stöd och omsorg, socialnämndens verksamhetsområde

10 Riktlinjer för myndighetsutövning, beroende

11 Riktlinjer för myndighetsutövning, socialpsykiatri

13 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

14 Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

15 Extra sammanträde, socialnämnden 2017