Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-09-20

Sammanträde 2017-09-20

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Umgängesbegränsning

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

6 Umgängesbegränsning

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

7 Umgängesbegränsning

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

8 Umgängesbegränsning

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

9 Hemlighållande av vistelseort

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

10 Hemlighållande av vistelseort

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

11 Hemlighållande av vistelseort

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

12 Hemlighållande av vistelseort

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

13 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

14 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

15 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

16 Särskilt förordnad vårdnadshavare

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

17 Nedläggning av faderskapsutredning

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

18 Ungdomsutredning, ansökan om fortsatt insats

Handlingar i ärendet är sekretessbelagda.

19 Budgetuppföljningsprognos 2

21 Revidering av delegationsordning, socialnämnden

22 Kompletterande beslutanderätt, socialnämnden

23 Ej verkställda beslut kvartal 2, 2017

24 Delgivningar september 2017

25 Delegationsbeslut september 2017