Din position: Hem > Värmdö kommun > Socialnämnden > Sammanträde 2017-12-06

Sammanträde 2017-12-06

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Information om kommunalisering av hälso- och sjukvården i Stockholms län

Informationen lämnas muntligen vid sammanträdet.

6 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

7 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

8 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

9 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

10 Ansökan om särskilt förordnad vårdnadshavare

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

11 Nedläggning av faderskapsutredning

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

12 Nedläggning av faderskapsutredning

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

13 Anmälan av sekretessbrott

För denna paragraf gäller sekretess enligt 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

14 Effektmål för 2018, socialnämnden

15 Ekonomisk månadsuppföljning, oktober 2017

16 Detaljbudget 2018, socialnämnden

17 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, BRIS

18 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 BOJ

19 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 BUFFF

20 Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 FMN

21 Information om lokal handlingsplan och nyttjande av stimulansmedel för Uppdrag psykisk hälsa 2018

22 Information om rekvirering av stimulansmedel för stärkt bemanning BoU 2017

23 Sammanträdestider för socialnämndens arbetsutskott 2018

24 Information om ramavtalsupphandling

Informationen lämnas muntligen vid sammanträdet.

25 Övriga frågor december 2017, socialnämnden