Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-08-23

Sammanträde 2011-08-23

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

- inkomna motioner och remisser

7 Hastighetsöversyn inom tättbebyggt område (11SPN/0233)

8 Införande av cirkulationsplats på Afrodites väg - Medeas väg (11SPN/0243)

9 Förfrågan om fastighetsreglering för fastigheten Mörtnäs 1:526 (11SPN/3)

10 Antagande av entreprenör för "Värmdö Marknad GC-väg och belysning" (11SPN/0028)

11 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238 (11SPN/0059)

12 Ansökan om anslutning av fastighet Fågelvik 1:207 samt Fågelvik 1:315 till kommunens VA- nät (10STN/0279)

Beslut SPN 23 13 Ripvägen , m fl, Strömma S4b - godkännande av samrådsredogörelse (10STN/0248) Beslut SPN 33

14 Mölnvik 1:1, planläggning för Marina (04KS/0906)

15 Alsvik 1:56 - Start-PM om planläggning (06KS/0793)

16 Eknö 1:292 - Ansökan om planläggning (06KS/0115)

17 Motion - Angående förslag till inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter till Värmdö kommun (10KS/0435)

18 Eknö 1:496 - Kommunalt initiativ till planläggning (04KS/0412)

19 Eknö 1:293 - Ansökan om planläggning (06KS/0598)

20 Djurö 1:14: Detaljplaneläggning, Vita Grindarna (06KS/0687)

21 Halvårsbokslut - Budgetuppföljning (11SPN/

§116 Kontoret informerar

§117 Hastighetsöversyn inom tättbebyggt område

§118 Införande av cirkulationsplats på Afrodites väg ­ Medeas väg

§119 Förfrågan om fastighetsreglering för fastigheten Mörtnäs 1:526

§120 Antagande av entreprenör för " Värmdö Marknad GC-väg och

§121 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238

§122 Ansökan om anslutning av fastighet Fågelvik 1:207 samt Fågelvik 1:315 till kommunens VA-nät

§123 Ripvägen, m fl, Strömma S4b ­ godkännande av samrådsredogörelse

§124 Mölnvik 1:1, planläggning för marina

§125 Alsvik 1:56 ­ Start-PM om planläggning

§126 Eknö 1:292 ­ Ansökan om planläggning

§127 Eknö 1:496 ­ Kommunalt initiativ till planläggning

§128 Eknö 1:293 ­ Ansökan om planläggning

§129 Motion ­ Angående förslag till inrättande av kriskommission för byggande av hyresrätter till Värmdö kommun

§130 Djurö 1:14 ­ Detaljplaneläggning, Vita grindarna

§131 Halvårsbokslut ­ Budgetuppföljning 2

§132 VA-anslutning till randfastigheter

§133 Seminarium om Samhällsbyggnad