Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-09-20

Sammanträde 2011-09-20

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

7 Anslutning av randfastigheter till kommunens VA-nät

8 Antagande av entreprenör för Ålstäkets avloppspumpstation maskin- och byggentreprenad (Dnr 10STN/0040)

9 Antagande av entreprenör för Ålstäkets avloppspumpstation Ledningsentreprenad (Dnr 10STN/0040)

10 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:238 (Dnr 10STN/0287)

11 Detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4 (Dnr 06KS/0118)

12 Ansökan om ändring av detaljplan, Västerby 5:190, Hallonholmen (Dnr 11SPN/0087)

13 Planändring Tjustvik 1:1 mfl, Hålludden (Dnr 09STN/0181)

14 Mörtnäs och Korpholmen, M10 Korpholmen (Dnr 09STN/0058)

15 Mörtnäs och Korpholmen, Mörtnäs M5 Detaljplan (Dnr 11SPN/0287)

16 Fågelvik 1:270, ansökan om planändring (Dnr 05KS/0791)

79 17 Förfrågan om ändring av byggrätt avseende detaljplaner Bpl 98, 100, 222 och 227 (Dnr 08STN/0012) 86 18 Eknö 1:852 m.fl - Ansökan om planläggning (Dnr 10STN/0269) 92 19 Ingaröstrand 7:14 - Ansökan om planändring (Dnr 10STN/0104) 112

20 Myttinge 1:34 del av - pågående planläggning för helekopterbas (Dnr 06KS/0039, 09STN/0118)

22 Seminarium angående Samhällsbyggnad

23 SL:s förändringar hösten 2012 (Dnr 11SPN/0141)

24 Planändring för del av Detaljplan för Mölnvik, del av Ösby 1:65 m fl (D33) - i syfte att möjliggöra till-och utfart för Mörtnäs 1:170 (11SPN/0192)

25 Antagande av entreprenör för uppförande av personalbyggnad (11SPN/0223)

§135 Kontoret informerar

§136 Antagande av entreprenör för Ålstäkets avloppspumpstation

§137 Antagande av entreprenör för Ålstäkets avloppspumpstation

§138 Kommunal VA-anslutning till Djurö 4:283

§139 Detaljplan för Värmdö-Löknäs 1:4

§140 Ansökan om ändring av detaljplan, Västerby 5:190, Hallonholmen

§141 Planändring Tjustvik 1:1 mfl, Hålludden

§142 Mörtnäs och Korpholmen, M10 Korpholmen

§143 Mörtnäs och Korpholmen, Mörtnäs M5 Detaljplan

§144 Fågelvik 1:270 ­ Ansökan om planändring

§145 Förfrågan om ändring av byggrätt avseende detaljplaner Bpl 98.

§146 Eknö 1:852 m.fl ­ Ansökan om planläggning

§147 Ingaröstrand 7:14 ­ Ansökan om planändring

§149 Medborgardialog - Munkmora

§150 Seminarium angående Samhällsbyggnad

§151 SL:s förändringar hösten 2012

§152 Planändring för del av detaljplan för Mölnvik, del av Ösby 1:65 m fl (D33) ­ i syfte att möjliggöra till- och utfart för Mörtnäs 1:170.

§153 Antagande av ny entreprenör för uppförande av personalbyggnad