Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2011-10-18

Sammanträde 2011-10-18

Datum
Klockan
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, Delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

6 Kontoret informerar

7 Diskussion - PM angående anslutning av randfastigheter till kommunal VA.

8 Anslutning av kommunalt VA till Kyrkudden 1:1 (dnr 11SPN/0090)

9 Sammanträdestider för SPN 2012

10 Friköp av tomträtter på öarna (11SPN/0380)

11 Planbesked, planändring Sund 1:15, Stora Räfsevik. (Dnr 11SPN/0206)

12 Västerby 5:49 och 5:68, medgivande-prövning (dnr 11SPN/0294)

13 Antagande av entreprenör för insamling av avfall, entreprenad 1

14 Antagande av entreprenör för transport av avfall och drift av ÅVC-er, entreprenad 2, (dnr 10STN/0355)

15 Samråd om detaljplan för del av Värmdövik 2:1, Wermdö Golf (dnr 09STN/0138)

16 Gamla Brunnsvägen I 4, inriktningsbeslut (dnr 09STN/0072)

17 Detaljplan Vargbacken, del av Brunn 1:1 mfl, godkännande av samrådsredogörelse (dnr 04KS/0998)

18 Start-PM för Kolvik, delområde K3, beslut om planuppdrag (dnr 11SPN/0304)

19 Detaljplan för Torshällsvägen N2, beslut om utställning (dnr 07STN/0055)

20 Gällnö 4:6, ansökan om planändring (dnr 10STN/0269)

21 Ansökan om upphävande av plan för Fällström 1:1 mfl. (09STN/0163)

22 Fastigheter för ungdomsbostäder (10STN/0021)

23 Antagande av förslag till detaljplan för Haghulta 11:1 m.fl. (bostäder) (04KS/1025)

24 Medborgardialog - Munkmora

-25. Seminarium angående Samhällsbyggnad - Innehåll -26. Lampa Björkvik 212

27 Revidering av delegationsordning för Samhällsplaneringsnämnden (11SPN/0149)

§155 Kontoret informerar

§156 Diskussion ­ PM angående anslutning av randfastigheter till

§157 Detaljplan för Torshällsvägen N2, beslut om utställning

§158 Anslutning av kommunalt VA till Kyrkudden 1:1

§159 Sammanträdestider för SPN 2012

§160 Planbesked, planändring Sund 1:15, Stora Räfsevik

§161 Västerby 5:49 och 5:68, medgivandeprövning

§162 Antagande av entreprenör för insamling av avfall, entreprenad 1

§163 Antagande av entreprenör för transport av avfall och drift av återvinningscentraler, entreprenad 2

§164 Samråd om detaljplan för del av Värmdövik 2:1, Wermdö Golf

§165 Gamla Brunnsvägen I4, inriktningsbeslut

§166 Detaljplan för Vargbacken, del av Brunn 1:1 mfl, godkännande av samrådsredogörelse

§167 Start-PM för Kolvik, delområde K3, beslut om planuppdrag

§168 Gällnö 4:6, ansökan om planändring

§169 Ansökan om upphävande av plan för Fällström 1:1 mfl.

§170 Fastigheter för ungdomsbostäder

§171 Antagande av förslag till detaljplan för Haghulta 11:1 m.fl.

§172 Medborgardialog - Munkmora

§173 Seminarium - Samhällsbyggnad

§175 Revidering av delegationsordning för Samhällsplaneringsnämnden

§176 Friköp av tomträtter på öarna