Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2012-01-31

Sammanträde 2012-01-31

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

1 Mötets öppnande och upprop

4 Fastställande av dagordning

5 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut.

7 Öppna/stängda sammanträden (12SPN/0000)

8 Insamling av matavfall i Värmdö kommun (Dnr 11SPN/0127)

9 Antagande av reviderad dagvattenpolicy (Dnr 11SPN/0305)

10 Uppeby 1:16, medgivandeprövning (Dnr 11SPN/0292)

11 Västerby 5:49 och 5:68, medgivandeprövning (Dnr 11SPN/0294)

12 Norra Stavsudda 1:48, begäran om medgivande (08STN/0018)

13 Enskilda vägar inom kommunalt väghållningsområde (10STN/0425)

14 Lokal trafikföreskrift, taxiplats vid Gustavsbergs centrum, Bagarvägen och Hemmesta centrum (Dnr 11SPN/0438)

15 Lokal trafikföreskrift, område med förbud att parkera fordon i Höjdhagen och förbud att parkera fordon på del av Hästhagsvägen och Trallbanevägen (Dnr 11SPN/0427)

16 Lokala trafikföreskrifter, område med förbud mot att parkera fordon på del av Djurö Byväg (Dnr 11SPN/0406.

17 Ansökan om stöd för tillbyggnad av kollektivtrafikbrygga på Granholmen (11SPN/0242)

18 Torghandel i Gustavsberg, skötsel och administration (Dnr 12SPN/0016)

19 Ansökan om planläggning av fastigheten Torsby 1:342 (11SPN/0312)

20 Ansökan om planbesked avseende planändring för fastigheterna Mörtnäs 1:332, 1:158 m.fl. (11SPN/0303)

21 Ingarö I3, Varvsvägen/Stadigs Backe (11SPN/0381)

22 Detaljplan för Kulla-Karby, del av Kulla 1:7: Godkännande av utställningshandlingar och beslut om utställning (06KS/0730)

23 Angående Länsstyrelsens remiss rörande förslag till gång- och cykelväg m.m. inom antagen detaljplan för Näverängsvägen, N1

§1 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut

§3 Öppna och stängda sammanträden

§4 Insamling av matavfall i Värmdö kommun

§5 Antagande av reviderad dagvattenpolicy

§6 Uppeby 1:16, medgivandeprövning

§7 Västerby 5:49 och 5:68.

§8 Norra Stavsudda 1:48, begäran om medgivandeprövning

§9 Enskilda vägar inom kommunalt väghållningsområde

§10 Lokal trafikföreskrift, taxiplats vid Gustavsbergs centrum, Bagarvägen och Hemmesta centrum

§11 Lokal trafikföreskrift, område med förbud att parkera fordon i Höjdhagen och förbud att parkera fordon på del av Hästhagsvägen och Trallbanevägen

§12 Lokala trafikföreskrifter, område med förbud att parkera fordon på del av Djurö Byväg

§13 Ansökan om stöd för tillbyggnad av kollektivtrafikbrygga på Granholmen

§14 Torghandel i Gustavsberg, skötsel och administration

§15 Ansökan om planläggning av fastigheten Torsby 1:342

§16 Ansökan om planbesked avseende planändring för fastigheterna Mörtnäs 1:332, 1:158 m.fl.

§17 Ingarö I3, Varvsvägen/Stadigs Backe

§18 Detaljplan för Kulla-Karby, del av Kulla 1:7: Godkännande av utställningshandlingar och beslut om utställning

§19 Angående Länsstyrelsens remiss rörande förslag till gång-och cykelväg m.m.