Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-03-20

Sammanträde 2018-03-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information till tekniska nämnden 2018-03-20

6 Uppföljning av internkontrollplan 2017 Q4

7 Svar på begäran om åtgärder för att mjukgöra vattnet på Ingarö

8 Ansökan om VA-anslutning Brunn 1:736, 1:410, 1:614, 1:438, 1:437, 1:442, 1:443, 1:409, 1:441, 1:440, 1:436

9 Utökning av VA-verksamhetsområden 2018

10 Förfrågan om reducerad lägenhetsavgift-Aspvik

12 Initiativ (Alliansen) till TEN: Uppdrag kring trafiksituationen Lemshaga

13 Initiativ (Alliansen) till TEN: Uppdrag kring risvakar

14 Initiativ (S) till TEN: Initiativ gällande bostäder för nyanlända

15 Delgivningar 2018-03-20 (Dnr

16 Delegationsbeslut 2018-03-20 (Dnr