Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2016-01-28

Sammanträde 2016-01-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

12 Avdelningarna informerar

- Info om uppstartsmöte Strategisk partnering
- Statistik matavfallsabonnenter efter taxehöjning

13 Övriga frågor

- Anmäls senast 27/1 klockan 18:00 till nämndsekreteraren

§2 Uppförande av föreningshus vid Ingarö idrottsplats

§3 Vidaredelegering av antagande av entreprenör

§4 Anmälan av delegationsbeslut

§6 Avdelningarna informerar

§7 Antagande av entreprenör för farligt avfall

§8 Spillvattenansltning för Eknö 1:519