Din position: Hem > Värmdö kommun > Tekniska nämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

4 Justeringens tid och plats

5 Information till tekniska nämnden

• Sandsopning
• Trafiksituationen i Mölnvik
• Insamlingssystem för renhållningen


Stängd

6 Uppföljning av avtal inom Tekniska nämndens ansvarsområde kvartal 2

7 Uppföljning av internkontrollplan 2018 Q1

8 Redovisning av anledningar och åtgärder mot bräddningar 2017

9 Siggesta 1:13 Ansökan om VA-anslutning

12 Svar på Insamling av organiskt avfall

13 Svar på motion (S): Lekplatsprogram

17 Fastställande av vägnamn: Tallåsvägen

18 Fastställande av vägnamn: Ida Westerbergs väg

19 Sop- och återvinningsrum i anslutning till bostäder för nyanlända

21 Delgivningar 2018-04-19

22 Delegationsbeslut 2018-04-19