Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde 2014-02-13

Sammanträde 2014-02-13

Datum
Klockan
15:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Anmälan av föregående sammanträdes-protokoll

6 Drift av förskola i Västra Mörtnäs

7 Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013

8 Muntlig information om årets pedagog

9 Kontoret informerar

10 Delgivningar

11 Delegationer

§1 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§3 Verksamhetsberättelse 2013 samt rapportering av uppföljd internkontrollplan år 2013

§4 Muntlig information om årets pedagog

§6 Delegationsbeslut

§7 Skolskjutsärende på Runmarö