Din position: Hem > Värmdö kommun > Finansieringsnämnden för utbildning > Sammanträde med finansieringsnämnden för utbildning 2013-11-28

Sammanträde med finansieringsnämnden för utbildning 2013-11-28

Datum
Klockan
15:00
Plats
Kanholmsfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

6 Utredning om grundplacering av elever i grundskolans grundplaceringsområden

7 Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för finansieringsnämnden för utbildning

9 Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022

10 Sammanträdestider för finansieringsnämnden för utbildning 2014

11 Utredning av skolskjutsverksamheten och riktlinjer för skolskjuts

12 Redovisning av uppdrag - utreda möjligheterna för skolor i kommunen om att ansöka om medel för att uppnå högre måluppfyllelse

13 Kontoret informerar

14 Delgivningar

15 Delegationer

§117 Finansieringsnämnden för utbildning föregående protokoll

§118 Information om Årets pedagog

§119 Utredning om grundplacering av elever i grundskolans grundplaceringsområden

§120 Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2013 för finansieringsnämnden för utbildning

§122 Handlingsplan för förskoleplatser 2013 till 2022

§123 Sammanträdestider för finansieringsnämnden för utbildning 2014

§124 Utredning av skolskjutsverksamheten och riktlinjer för skolskjuts

§125 Redovisning av uppdrag ­ utreda möjligheterna för skolor i kommunen om att ansöka om medel för att uppnå högre måluppfyllelse

§127 Anmälan av delegationsbeslut november 2013