Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2018-04-19

Sammanträde 2018-04-19

Datum
Klockan
13:00
Plats

5 Besök från Polarna och Nattvandrarna

6 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av JENSEN Education college AB som fristående huvudman

(Dnr 2018UTN/0083) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av Kunskapsskolan i Sverige AB som fristående huvudman

(Dnr 2018UTN/0084) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Stadieindelad timplan från höstterminen 2018

(Dnr 2018UTN/0015) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Avtal för lån av digitala enheter

(Dnr 2018UTN/0155) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper

(Dnr 2018UTN/139) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Yrkesambassadörer

(Dnr 2017UTN/0174) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Byte av sammanträdestid i juni

(Dnr 2018UTN/0156) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Svar på Motion (S), Simplan för Värmdös skolbarn

(Dnr 2018UTN/0154) UTN Öppet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Sektorn informerar 2018-04-19, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0025) UTN Stängt

16 Delegationsbeslut 2018-04-19, utbildningsnämnden

(Dnr 2018UTN/0003) UTN Stängt
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)