Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-04-23

Sammanträde 2015-04-23

Datum
Klockan
09:00
Plats

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Information om skolportal

7 Utbildningsnämndens internkontrollplan 2015

8 Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

10 Ansökan till Skolverket om försöksverksamhet avseende betyg från årskurs 4

11 Riktlinjer för grundplacering av elever samt antagning till kommunala förskoleklasser och grundskolor

12 IKT-plan för utbildningsnämnden 2015

13 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen om godkännande av fristående huvudman

14 Sektorchef informerar